CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Thông báo
Tài liệu trong Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM. Để đọc toàn văn tài liệu bạn đọc phải đăng ký tài khoản:
- Đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường có thể tự đăng ký bằng email nội bộ HCMCT(***@hcmct.edu.vn);
- Đối với bạn đọc không sử dụng email nội bộ gửi thông tin (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email truy cập) qua email: qtm@hcmct.edu.vn để được cấp tài khoản.
Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Điện thoại di động. Bạn đọc Xem hướng dẫn truy cập trên các trình duyệt khi Xem trực tuyến tài liệu trong mục Trợ giúp / Xem trực tuyến.

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Duyệt theo

Chủ đề
Năm xuất bản